Khám phá

Vì sao Tào Tháo thất bại ê chề khi mời Gia Cát Lượng?

Tương truyền khi biết Gia Cát Lượng là nhân tài hiếm có thiên hạ, Tào Tháo từng ba lần tìm cách thỉnh cầu ông xuống núi nhưng đều thất bại.

Tam quốc diễn nghĩa: Không phải thần y, vì sao Gia Cát Lượng có thể chữa được bệnh cho Chu Du? / Tam quốc diễn nghĩa: Chiến tích trảm tướng duy nhất của Quan Vũ khi giao tranh trực tiếp được sử sách ghi nhận

Tương truyền kể rằng, xưa kia Tào Tháo cũng đã từng ba lần đến mời Gia Cát Lượng xuống núi trợ giúp. Gia Cát Lượng có người anh em là Gia Cát Đản khi biết Tào Tháo tìm mời hiền tài nên đã đầu quân cho Tào Tháo. Tào Tháo rất quý mến và tin dùng Gia Cát Đản nên luôn giữ bên mình. Ảnh minh họa chân dung Tào Tháo.

Tương truyền kể rằng, xưa kia Tào Tháo cũng đã từng ba lần đến mời Gia Cát Lượng xuống núi trợ giúp. Gia Cát Lượng có người anh em là Gia Cát Đản khi biết Tào Tháo tìm mời hiền tài nên đã đầu quân cho Tào Tháo. Tào Tháo rất quý mến và tin dùng Gia Cát Đản nên luôn giữ bên mình. Ảnh minh họa chân dung Tào Tháo.

Có thể bạn quan tâm

Theo Tuyết Mai/Kiến thức
loading...

End of content

Không có tin nào tiếp theo

Cột tin quảng cáo

Có thể bạn quan tâm