Chính sách

Thay đổi cách nghĩ, cách làm trong cải cách thủ tục hành chính

DNVN - Theo Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, còn nhiều việc phải làm trong hoạt động cải cách thủ tục hành chính. Còn vướng nhiều thứ và những việc rất khó nên phải tiếp tục nỗ lực, thay đổi cách nghĩ, cách làm. Nếu không tiếp tục cải cách, việc sẽ không thông, không chạy…

9 điểm mới của Luật Nhà ở sửa đổi tác động thế nào đến người dân, doanh nghiệp? / Sắp xếp lại doanh nghiệp Nhà nước tại Bộ Y tế và 2 tỉnh, thành phố

Xử lý 130 kiến nghị, phản ánh của doanh nghiệp

Tại phiên họp thứ ba của Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ và Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ, diễn ra tại Hà Nội ngày 26/2, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn cho biết, năm 2023, Tổ công tác đã tiếp nhận và chỉ đạo các bộ, cơ quan xử lý 130 phản ánh, kiến nghị của các hiệp hội doanh nghiệp, cơ quan thành viên Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính. Các bộ, cơ quan đã xử lý, phản hồi 116 phản ánh, kiến nghị trong năm 2023, đạt tỉ lệ 89,3%.

Hội đồng tư vấn đã xây dựng, công bố nhiều báo cáo liên quan đến cải cách thủ tục hành chính và chính sách hỗ trợ doanh nghiệp với nhiều khuyến nghị để gửi các bộ, ngành, địa phương nghiên cứu, tham khảo. Tổng hợp các phản ánh, kiến nghị về khó khăn, vướng mắc trong thực hiện cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính báo cáo Tổ công tác chỉ đạo tháo gỡ.

Đến nay, việc cắt giảm, đơn giản hóa quy định, thủ tục hành chính đã đạt được những kết quả nổi bật như hơn 2.700 quy định kinh doanh và 561/1.086 thủ tục hành chính theo 19 Nghị quyết chuyên đề của Chính phủ được cắt giảm, đơn giản hóa, 156/699 thủ tục hành chính được phân cấp giải quyết.

Các bộ, ngành, địa phương đã tích cực công bố danh mục thủ tục hành chính nội bộ để rà soát, đề xuất phương án đơn giản hóa.

Than khó sẽ thất bại

Phát biểu kết luận phiên họp, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của các thành viên Tổ công tác và Hội đồng tư vấn về những kết quả đã đạt được trong cải cách thủ tục hành chính trên các lĩnh vực trong năm 2023.

Tuy vậy, Phó Thủ tướng nhấn mạnh còn nhiều việc phải làm, còn vướng nhiều thứ, còn những việc rất khó nên phải tiếp tục nỗ lực, thay đổi cách nghĩ, cách làm, bởi nếu không tiếp tục cải cách, việc sẽ không thông, không chạy, chúng ta sẽ thua, sẽ thất bại.


Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang quán triệt tinh thần tiếp tục cải cách thủ tục hành chính.

Theo Phó Thủ tướng, còn những quy định không phù hợp với trình độ phát triển hiện tại của đất nước và xu thế phát triển chung trong khi Việt Nam đang ngày càng hội nhập quốc tế sâu rộng, tham gia vào luật chơi chung của thế giới.

Bên cạnh đó, còn có sự "chông chênh" giữa các quy định trong luật, thông tư, nghị định; giữa các cơ quan Trung ương với nhau; giữa cơ quan Trung ương với địa phương; thậm chí giữa các địa phương.

Tình trạng đùn đẩy trách nhiệm có nguyên nhân từ thủ tục hành chính nội bộ của các cơ quan Trung ương và địa phương. Một số việc xử lý chưa hiệu quả do mới chỉ dừng lại ở mức độ "ghi nhận" phản ánh, kiến nghị khi đi họp.

Đối với thủ tục hành chính trong những lĩnh vực mới như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, trí tuệ nhân tạo, năng lượng mới, thương mại điện tử, đổi mới sáng tạo… Phó Thủ tướng cho rằng phải cố gắng coi đây là cơ hội thay vì than khó, bởi nếu than khó, chắc chắn sẽ thất bại chứ chưa nói đến phát triển.

Phó Thủ tướng yêu cầu các thành viên của Tổ công tác tiếp tục duy trì cơ chế tiếp nhận bằng nhiều hình thức, bao gồm cả hình thức đối thoại trực tiếp và xử lý thông tin, phản ánh một cách hết sức có trách nhiệm, trước hết là thông tin, phản ánh, đề xuất từ Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính.

Đối với Hội đồng tư vấn, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang mong muốn các thành viên trong Hội đồng chia sẻ thông tin, hiến kế kịp thời, rõ ràng với Tổ công tác.

Thường trực Tổ công tác và Thường trực Hội đồng phối hợp tham mưa danh mục nhiệm vụ các bộ, ngành phải triển khai với thời hạn hoàn thành cụ thể; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện trong phiên họp tiếp theo.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cũng nhất trí về nguyên tắc cần có những cuộc họp chuyên đề cải cách thủ tục hành chính trong những lĩnh vực cụ thể như thương mại điện tử, bảo hiểm, thuế… để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính.

Thu An
 

End of content

Không có tin nào tiếp theo

Xem nhiều nhất

Cột tin quảng cáo

Có thể bạn quan tâm