Kinh tế

Đà Nẵng: Hai Sở Kế hoạch Đầu tư và Công thương phản bác số liệu thẩm tra đo mức độ hài lòng của công dân với công chức

DNVN - Ngày 7/7, lãnh đạo hai Sở KH-ĐT và Công thương Đà Nẵng đã đồng loạt có văn bản phản ứng, yêu cầu Ban Pháp chế HĐND TP Đà Nẵng điều chỉnh thông tin trong Báo cáo thẩm tra 629/BC-HĐND (ngày 2/7/2020) “Về tổ chức bộ máy, cải cách hành chính” được Ban này trình bày tại kỳ họp thứ 15 HĐND TP Đà Nẵng khóa IX đang diễn ra từ ngày 6 – 9/7

Đà Nẵng: Ti lệ công dân không hài lòng do phải tốn chi phí không chính thức còn cao / Dự kiến hụt thu ngân sách hơn 4.600 tỉ đồng, Đà Nẵng chọn kịch bản nào cho tăng trưởng kinh tế năm 2020?

Sở KH-ĐT Đà Nẵng: Kết quả khảo sát phiến diện, không mang tính biểu trưng!

Chiều 7/7, Phó Giám đốc Sở KH-ĐT Đà Nẵng Nguyễn Đình Tuấn đã có văn bản 1813/SKHĐT-ĐKKD đề nghị Ban Pháp chế HĐND TP Đà Nẵng xem xét lại thông tin tại Báo cáo thẩm tra số 629/BC-HĐND (ngày 2/7/2020) được Ban này trình bày tại kỳ họp thứ 15 HĐND TP Đà Nẵng khóa IX đang diễn ra từ ngày 6 – 9/7. Trước đó, sáng 7/7, ông Nguyễn Hà Bắc, Giám đốc Sở Công thương Đà Nẵng cũng đã có văn bản 1197/SCT-VP với cùng yêu cầu tương tự.

Giám đốc Sở Công thương Đà Nẵng Nguyễn Hà Bắc phản ứng mạnh mẽ Báo cáo thẩm tra số 629/BC-HĐND (ngày 2/7/2020) “Về tổ chức bộ máy, cải cách hành chính” của Ban Pháp chế HĐND TP (Ảnh: HC)

Giám đốc Sở Công thương Đà Nẵng Nguyễn Hà Bắc phản ứng mạnh mẽ Báo cáo thẩm tra số 629/BC-HĐND (ngày 2/7/2020) “Về tổ chức bộ máy, cải cách hành chính” của Ban Pháp chế HĐND TP (Ảnh: HC)

Được biết, tại Khoản 3 “Về tổ chức bộ máy, cải cách hành chính” Báo cáo thẩm tra số 629/BC-HĐND ngày 02/7/2020, đối với Sở KH-ĐT, Ban Pháp chế HĐND TP Đà Nẵng nêu tỉ lệ tổ chức, công dân không hài lòng do “thái độ phục vụ, hướng dẫn của công chức tại Bộ phận Tiếp nhận” là 33,33%, do “phải đi lại nhiều lần” cũng 33,33%. Đối với Sở Công thương, báo cáo này nêu tỉ lệ tổ chức, công dân không hài lòng do “thái độ phục vụ, hướng dẫn của công chức tại Bộ phận tiếp nhận” lên tới 100%.

Phản hồi trong văn bản 1813/SKHĐT-ĐKKD chiều 7/7 gửi Ban Pháp chế HĐND TP Đà Nẵng, Phó Giám đốc Sở KH-ĐT Đà Nẵng Nguyễn Đình Tuấn cho hay, các tỷ lệ 33,33% mà Ban này nêu trong báo cáo 629/BC-HĐND ngày 02/7/2020 về Sở KH-ĐT được lấy từ kết quả khảo sát mức độ hài lòng tại trang Đánh giá chất lượng dịch vụ công của TP Đà Nẵng (https://cchc.danang.gov.vn).

Tính đến ngày 7/7/2020, Sở KH-ĐT Đà Nẵng nhận được 5 phiếu đánh giá (3 phiếu hài lòng; 2 phiếu chưa hài lòng, gồm 1 phiếu không hài lòng do thái độ phục vụ, hướng dẫn của công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả, 1 phiếu do phải đi lại quá nhiều lần để thực hiện xong thủ tục hành chính).

Theo ông Nguyễn Đình Tuấn, trong 6 tháng đầu năm 2020, Sở KH-ĐT Đà Nẵng tiếp nhận và xử lý 14.107 hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, trong đó có 10.298 hồ sơ trực tuyến (số liệu được trích xuất từ Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia). 100% hồ sơ doanh nghiệp được giải quyết đúng hạn và sớm hạn.

“Như vậy, việc Ban Pháp chế HĐND TP dựa vào kết quả 5 lượt đánh giá trên tổng số 14.107 lượt hồ sơ (chiếm 0,04%) mà Sở KH-ĐT đã tiếp nhận trong 6 tháng đầu năm 2020 thì kết quả đó không mang tính biểu trưng, chưa đảm bảo yêu cầu về tính khoa học, tính khách quan, phiến diện và chưa phản ánh đúng thực tế hoạt động tiếp nhận và xử lý hồ sơ của Sở KH-ĐT.

Ngoài ra, việc sử dụng số liệu khảo sát công dân thông qua website trực tuyến (mang tính ngẫu nhiên, không bắt buộc đối với tất cả công dân thực hiện thủ tục hành chính) để đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, công dân đối với toàn bộ hoạt động tại Bộ phận Tiếp nhận là chưa phù hợp, không khách quan, không phản ánh đúng thực tế” – ông Nguyễn Đình Tuấn nhấn mạnh.

Theo ông, thời gian qua Đà Nẵng luôn thuộc nhóm dẫn đầu cả nước về Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI, Chỉ số cải cách hành chính. Việc báo cáo của Ban pháp chế HĐND TP đưa ra những số liệu không phản ánh đúng thực chất về hoạt động hành chính (đã được một số báo điện tử sử dụng đưa tin) của TP nói chung và Sở KH-ĐT nói riêng sẽ làm ảnh hưởng đến hình ảnh, môi trường, đầu tư của TP Đà Nẵng.

Sở Công thương Đà Nẵng: Báo cáo thẩm tra thiếu căn cứ khoa học và không khách quan

Tương tự, trong văn bản 1197/SCT-VP sáng 7/7 gửi Ban Pháp chế HĐND TP Đà Nẵng, Giám đốc Sở Công thương Đà Nẵng Nguyễn Hà Bắc cho rằng số liệu tỉ lệ 100% tổ chức, công dân không hài lòng về “thái độ phục vụ, hướng dẫn của công chức” tại Bộ phận Tiếp nhận của Sở Công Thương mà Báo cáo thẩm tra số 629/BC-HĐND nêu là chưa chính xác.

Lý do, theo ông Nguyễn Hà Bắc, là do Ban Pháp chế HĐND TP Đà Nẵng sử dụng kết quả tại phần mềm khảo sát trực tuyến www.cchc.danang.gov.vn từ ngày 01/01 đến 25/6/2020. Giai đoạn này Sở Công Thương chỉ có 01 công dân tham gia đánh giá mức độ hài lòng vào ngày 03/3 với kết quả “chưa hài lòng”. Trong khi 6 tháng đầu năm 2020, Sở này đã tiếp nhận và xử lý 8.145 hồ sơ, trong đó có 8.044 hồ sơ trực tuyến và 56 hồ sơ trực tiếp, 100% hồ sơ đều được giải quyết đúng và sớm hạn, không có hồ sơ trễ hạn.

“Vì vậy việc chỉ căn cứ số lượng 01 đánh giá chưa hài lòng trên tổng số đánh giá của công dân trên phần mềm khảo sát là 01 đánh giá để công bố tỷ lệ 100% đánh giá chưa hài lòng là thiếu căn cứ khoa học và không khách quan, không mang tính đại diện và chưa phản ánh thực tế hoạt động của Sở Công Thương theo đúng các quy định liên quan đến việc khảo sát mức độ hài lòng của UBND TP Đà Nẵng!” – Ông Nguyễn Hà Bắc nhấn mạnh.

Ông cho hay, để phản ánh đúng số lượng, tỷ lệ khảo sát mức độ hài lòng của người dân, UBND TP Đà Nẵng đã có Quyết định 5489/QĐUBND (16/8/2016) ban hành Quy định về khung khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, công dân đối với việc cung ứng dịch vụ hành chính công của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn TP; và Quyết định 5697/QĐ-UBND (11/10/2017) ban hành Quy định về cơ chế sử dụng thông tin thu thập từ kết quả khảo sát mức độ hài lòng của người dân về dịch vụ hành chính công để cải thiện chất lượng dịch vụ hành chính công.

Theo đó, kết quả khảo sát phải được tổng hợp từ 3 phương pháp khảo sát: Phương pháp 1 là khảo sát bằng phiếu điều tra; phương pháp 2 là khảo sát, phỏng vấn sâu thông qua điện thoại ghi âm; phương pháp 3 là khảo sát trực tuyến. Như vậy, kết quả số lượng khảo sát bằng phương pháp “Khảo sát trực tuyến” tại địa chỉ www.cchc.danang.gov.vn chỉ là một trong ba phương pháp để lấy kết quả.

Theo quy định, kết quả khảo sát trực tuyến phải được Sở Nội vụ phối hợp Trung tâm Thông tin dịch vụ công (1022) phúc tra để đảm bảo số liệu, số lượng khảo sát là chính xác; kết quả khảo sát sau khi được phúc tra sẽ được gửi về đơn vị trước ngày 20/1 năm sau thì mới là kết quả chính xác để sử dụng. Đồng thời, đối với Sở Công thương, 6 tháng đầu năm 2020 đã tiếp nhận và xử lý 8.145 hồ sơ nên theo quy định thì phải xác định kết quả khảo sát tối thiểu 500 hồ sơ mới đảm bảo tính khoa học, tính đại diện của kết quả khảo sát.

“Trên cơ sở đó, chúng tôi cho rằng việc công bố số liệu khảo sát bằng một phương pháp trực tuyến và lấy số liệu trong 6 tháng chưa đủ số lượng đánh giá (mới chỉ căn cứ 1 đánh giá) để tính tỷ lệ đánh giá của Sở Công Thương là chưa phù hợp” – Giám đốc Sở Công thương Đà Nẵng Nguyễn Hà Bắc trao đổi với phóng viên.

Để việc khảo sát đánh giá về chất lượng cung ứng dịch vụ công tại các Sở, ban, ngành trên địa bàn TP mang tính khách quan, khoa học và phản ánh đúng thực tiễn, Phó Giám đốc Sở KH-ĐT Đà Nẵng Nguyễn Đình Tuấn đề nghị lãnh đạo TP Đà Nẵng cần tổ chức một đơn vị khảo sát độc lập, tiến hành khảo sát trên diện rộng, ít nhất số mẫu khảo sát phải đạt trên 50% số lượng hồ sơ thực tế được tiếp nhận tại mỗi đơn vị.


Hải Châu
 
Loading...
 

End of content

Không có tin nào tiếp theo

Xem nhiều nhất

Cột tin quảng cáo
 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 76/GP-BTTTT cấp ngày 26/02/2014
Phó Tổng biên tập: Nguyễn Thị Bích Hường
Tổng Thư ký toà soạn: Đỗ Lê Tảo
Địa chỉ: A125, 37 Hùng Vương, P. Điện Biên, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội.
Email: bbt.doanhnghiepvn@gmail.com

Bảng giá quảng cáo
Hotline: 0912.480.246 - 024.33505280
Doanh nghiệp Việt Nam giữ bản quyền nội dung trên website này.
Cấm sao chép, trích dẫn dưới mọi hình thức trừ khi có sự đồng ý bằng văn bản của Doanh nghiệp Việt Nam.
Thiết kế bởi TRASCO.JSC