Kinh tế

Quốc hội thông qua Nghị quyết về dự toán NSNN năm 2019

(DNVN) - Chiều 09/11, với 86,19% đại biểu tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2019.

Kinh doanh thua lỗ, Hoa Sen của ông Lê Phước Vũ bán đất thu gần 140 tỷ đồng / Đầu tư gửi tiền nhận lãi suất đang chiếm ưu thế


Nội dung cụ thể của Nghị quyết về dự toán NSNN năm 2019 như sau: Tổng số thu NSNN là 1.411.300 tỷ đồng; Tổng số chi NSNN là 1.633.300 tỷ đồng; Mức bội chi NSNN là 222.000 tỷ đồng, tương đương 3,6% tổng sản phẩm trong nước (GDP); Tổng mức vay của NSNN là 425.252 tỷ đồng.

Về sử dụng nguồn kinh phí còn lại và chuyển nguồn kinh phí thường xuyên của ngân sách Trung ương năm 2017, Nghị quyết nêu rõ, cho phép sử dụng 10.380 tỷ đồng kinh phí còn lại của ngân sách Trung ương năm 2017 để xử lý cho các nhiệm vụ: Bù giảm thu cân đối ngân sách Trung ương là 5.894 tỷ đồng; hỗ trợ bù giảm thu cân đối ngân sách địa phương là 2.815 tỷ đồng; hỗ trợ một số địa phương thiếu nguồn thực hiện chính sách tiền lương là 1.671 tỷ đồng. Số kinh phí này quyết toán vào chi NSNN năm 2017.

Kết quả biểu quyết thông qua dự toán ngân sách 2019 tại Kỳ họp thứ 6. (Ảnh: VOV)

Kết quả biểu quyết thông qua dự toán ngân sách 2019 tại Kỳ họp thứ 6. (Ảnh: VOV)

Có thể bạn quan tâm
Quốc hội giao Chính phủ rà soát khoản kinh phí 12.254,9 tỷ đồng theo Tờ trình số 45/TTr-CP ngày 18/10/2018 của Chính phủ để sử dụng đến hết niên độ ngân sách năm 2018 và quyết toán vào NSNN năm 2018.

Nghị quyết cũng quyết nghị các nội dung cụ thể về điều chỉnh, bổ sung vào danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và dự toán NSNN năm 2018.

Nghị quyết giao Chính phủ thực hiện một số biện pháp điều hành nhiệm vụ tài chính-ngân sách năm 2019. Cụ thể, điều hành chính sách tài khóa chặt chẽ, phối hợp đồng bộ, linh hoạt với chính sách tiền tệ nhằm hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh, tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Siết chặt kỷ luật tài chính-ngân sách, chấp hành dự toán NSNN đúng quy định của pháp luật. Đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra và công khai, minh bạch việc sử dụng NSNN.

Tiếp tục tập trung chỉ đạo quyết liệt trong công tác quản lý thu NSNN; cơ cấu lại các khoản thu; mở rộng cơ sở thu. Nghiên cứu, rà soát các nội dung liên quan đến ưu đãi đầu tư, một số khoản thu để lại chưa được đưa vào cân đối ngân sách. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, chống buôn lậu, gian lận thương mại, quyết liệt chống thất thu thuế, chuyển giá, trốn thuế; giảm tỷ lệ nợ thuế, mở rộng triển khai hóa đơn điện tử. Không ban hành chính sách làm giảm thu NSNN, trừ trường hợp điều chỉnh chính sách thu theo các cam kết hội nhập.

Nghị quyết nêu rõ việc điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,39 triệu đồng/tháng lên 1,49 triệu đồng/tháng; đồng thời điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng theo quy định (đối tượng do NSNN bảo đảm) và trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng tăng bằng mức tăng lương cơ sở, thời điểm thực hiện từ ngày 1/7/2019.

Ngoài ra, Nghị quyết giao các bộ, cơ quan Trung ương và các địa phương tiếp tục thực hiện các quy định về chính sách tạo nguồn cải cách tiền lương kết hợp triệt để tiết kiệm chi gắn với sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao mức độ tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo nghị quyết này, liên quan tới công tác giám sát và kiểm toán việc thực hiện dự toán NSNN, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Tài chính, Ngân sách, Hội đồng Dân tộc và các ủy ban khác của Quốc hội, các đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn theo quy định của pháp luật, giám sát việc thực hiện các quy định của Nghị quyết này. Kiểm toán Nhà nước trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn, kiểm toán việc thực hiện nghị quyết này, bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, sáng 08/11, với 447/450 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 92,16% tổng số đại biểu Quốc hội, kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 14 đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 2019.

Cụ thể, chỉ tiêu GDP năm 2019 tăng từ 6,6 đến 6,8%; Chỉ tiêu tốc độ tăng giá tiêu dùng khoảng 4%; Tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 7-8%; Tỷ lệ nhập siêu so với tổng kim ngạch xuất khẩu dưới 3%; Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 33-34% GDP...
PV

End of content

Không có tin nào tiếp theo

Quảng cáo
 

Có thể bạn quan tâm