Thị trường

Sửa đổi điều kiện về vốn với DN kinh doanh vận tải hàng không có vốn đầu tư nước ngoài

DNVN - Theo quy định tại Nghị định 89/2019/NĐ-CP thì nhà đầu tư nước ngoài được phép chiếm tối đa 34% vốn điều lệ của DN kinh doanh vận tải hàng không có vốn đầu tư nước ngoài.

Kinh tế Việt Nam năm 2019 đạt “thắng lợi kép” / Thủy sản Việt Nam có nguy cơ không vào được EU


Theo quy định hiện hành tại Nghị định 92/2016/NĐ-CP thì tỷ lệ nêu trên là 30%.

Bên cạnh đó, DN kinh doanh vận tải hàng không có vốn đầu tư nước ngoài phải đáp ứng thêm các điều kiện sau: Phải có ít nhất một cá nhân Việt Nam hoặc một pháp nhân Việt Nam giữ phần vốn điều lệ lớn nhất; Trường hợp pháp nhân Việt Nam có vốn đầu tư nước ngoài góp vốn thì phần vốn góp nước ngoài chiếm không quá 49% vốn điều lệ của pháp nhân.


Về mức vốn tối thiểu (bao gồm vốn chủ sở hữu và vốn vay) để thành lập và duy trì doanh nghiệp kinh doanh vận chuyển hàng không:

- Khai thác đến 10 tàu bay: 300 tỷ đồng Việt Nam;

- Khai thác từ 11 đến 30 tàu bay: 600 tỷ đồng Việt Nam;

- Khai thác trên 30 tàu bay: 700 tỷ đồng Việt Nam.

Trong khi đó, mức vốn tối thiểu để thành lập và duy trì doanh nghiệp kinh doanh hàng không chung: 100 tỷ đồng Việt Nam.

Nghị định 89/2019/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020.


PV
 

End of content

Không có tin nào tiếp theo

Cột tin quảng cáo

Có thể bạn quan tâm