Tìm kiếm: "Vì-người-nghèo"

DNVN - "Chương trình của chúng tôi không chỉ cung cấp tài chính, phát triển nông thôn và thúc đẩy đổi mới sáng tạo, mà còn rất quan tâm đến yếu tố con người, IFAD là một tổ chức lấy người dân làm trung tâm. Chúng tôi đầu tư vào người dân nông thôn và tập trung vào các hoạt động có tác động mạnh mẽ nhất đến nghèo đói ở khu vực nông thôn Việt Nam"...
Ngày 12/5, “Lễ công bố 10 sự kiện nổi bật các chương trình mục tiêu quốc gia và trao giải cuộc thi báo chí viết về Nông thôn mới năm 2018 và phát động cuộc thi báo chí về phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững dành cho các nhà báo ASEAN” do Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia chủ trì tổ chức tại Hà Nội.

End of content

Không có tin nào tiếp theo