Tìm kiếm: trồng-cây-trong-nhà

Học hỏi và áp dụng công nghệ cao tập đoàn Netafim (Israel), nước ta đã thử nghiệm và đưa vào phân phối mô hình trồng rau trong nhà kính. Hệ thống này có thể điều chỉnh được nhiệt độ, độ ẩm, độ gió,… mang lại sản lượng cao trong nông nghiệp, cho sản phẩm sạch, hiệu quả kinh tế, thay đổi phương thức canh tác của người nông dân Việt.
Học hỏi và áp dụng công nghệ cao tập đoàn Netafim (Israel), nước ta đã thử nghiệm và đưa vào phân phối mô hình trồng rau trong nhà kính. Hệ thống này có thể điều chỉnh được nhiệt độ, độ ẩm, độ gió,… mang lại sản lượng cao trong nông nghiệp, cho sản phẩm sạch, hiệu quả kinh tế, thay đổi phương thức canh tác của người nông dân Việt.
Môi trường trong nhà thường ô nhiễm hơn ngoài nhà do không khí ô nhiễm ngoài nhà đưa vào - GS.TSKH Phạm Ngọc Đăng, Chủ tịch Hội Môi trường Xây dựng Việt Nam, đồng thời là Giám đốc Trung tâm Môi trường Đô thị&Công nghiệp, chia sẻ.

End of content

Không có tin nào tiếp theo