Tìm kiếm: Đường Tăng

Ngân hàng Nhà nước dự kiến tín dụng trong năm 2020 sẽ tăng thêm cho nền kinh tế khoảng 900 nghìn tỷ đến 1,1 triệu tỉ đồng với mức tăng dự báo khoảng 11-14%. Tuy nhiên, hầu hết các ý kiến các chuyên gia, công ty phân tích thị trường đều cho rằng rất khó để đạt được mức 14% như kỳ vọng.

End of content

Không có tin nào tiếp theo