Nói về đèn pin điện thoại di động, mọi người đều quen thuộc với nó. Khi mọi người đi ra ngoài vào ban đêm, họ sẽ bật đèn pin và sử dụng nó làm đèn chiếu sáng. Điều này giúp họ đỡ tốn công đi mua đèn pin, đồng thời họ cũng không lo quên mang theo đèn pin.