Tìm kiếm: Argentina

DNVN - Báo cáo giải thích những tiến bộ mà Huawei đạt được trong việc hỗ trợ sự ổn định và bảo mật lưới mạng, giảm lượng khí thải, ứng phó với biến đổi khí hậu, triển khai kế hoạch hành động kỹ thuật số TECH4ALL (công nghệ cho mọi người), và hỗ trợ các Mục tiêu Phát triển bền vững (SDGs) của Liên Hợp Quốc trong năm qua.

End of content

Không có tin nào tiếp theo