Tìm kiếm: Bộ-trưởng-Bộ-Tài-Chính

DNVN - Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà nêu rõ, bản thân Luật Quản lý thuế năm 2006 đã có quy định về xử lý nợ đọng thuế. Trong 13 năm triển khai thi hành, Luật Quản lý thuế năm 2006 đã được sửa đổi 3 lần, nhưng vẫn còn những điểm hạn chế nhất định liên quan đến các điều khoản xử lý nợ đọng.
Chủ tịch Quốc hội lưu ý công tác sắp xếp, tổ chức bộ máy của cơ quan thuế vừa bảo đảm tinh gọn, hiệu quả, song không làm thất thu ngân sách nhà nước, đặc biệt là việc tổ chức các chi cục vùng cần được nghiên cứu một các thận trọng, đi kèm với các giải pháp có hiệu quả trong việc phối hợp, sự vào cuộc của chính quyền địa phương.
DNVN - Ngày 27/5, Bộ Tài chính ban hành dự thảo Thông tư quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp; trong đó quy định việc miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp lần đầu với các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) chuyển đổi từ hộ kinh doanh.

End of content

Không có tin nào tiếp theo