Tìm kiếm: Bill-Gates

DNVN - Theo Chủ tịch VCCI, để đi theo con đường kinh doanh phát triển bền vững, doanh nhân, doanh nghiệp (DN) Việt Nam cần lấy đạo đức kinh doanh làm gốc, lấy khoa học công nghệ làm năng lực cạnh tranh để từ đó khẳng định mình, trưởng thành tương xứng với khát vọng phát triển của đất nước.

End of content

Không có tin nào tiếp theo