Tìm kiếm: Hạt-Higgs

Vật chất tối tồn tại nhiều hơn gấp 5 lần so với vật chất thông thường. Nhiều thí nghiệm đã được thực hiện với hi vọng xác định được vật chất tối, và thử nghiệm gần nhất được thực hiện bởi Tổ chức Nghiên cứu Hạt nhân châu Âu (CERN) nhằm xác định xem hạt Higgs có thể phân rã thành vật chất tối hay không.
Trong lịch sử nền khoa học thế giới chưa từng chứng kiến sự kiện kỳ lạ như trong những tháng gần đây, đối với phát minh về “Hạt của Chúa”. Đó là phát minh loại hạt cơ bản (hạ nguyên tử) Higgs boson, loại hạt mới và nhỏ nhất làm hoàn chỉnh “Mô hình Chuẩn” mô tả thế giới vi mô lẫn vũ trụ bao la.

End of content

Không có tin nào tiếp theo