Tìm kiếm: Kho-báu-80-tấn-vàng

Vào tháng 10/1812, Hoàng đế Pháp Napoleon quyết định cho quân đội rút chạy khỏi Moscow, Nga cùng với 2 đoàn xe chất đầy vàng bạc, châu báu... cướp bóc được. Tuy nhiên, ông hoàng nước Pháp được cho là buộc phải chôn giấu số kho báu trên ở Nga do tình hình không cho phép.

End of content

Không có tin nào tiếp theo