Tìm kiếm: Ngân-hàng-Phát-triển-Việt-Nam

DNVN - Theo Thanh tra Bình Thuận, trong quá trình lập thẩm định năng lực tài chính của Công ty Hoàng Linh chi nhánh ngân hàng VDB đã làm không sát thực tế. Tại từng đợt giải ngân, ngoài các giấy tờ do Công ty Hoàng Linh cung cấp, ngân hàng VDB chưa thu thập, lưu giữ chứng từ, hóa đơn liên quan đến chi phí của dự án trồng 460 ha cây cao su...
Tính đến ngày 31/12/2018, tổng giá trị các khoản vay được Chính phủ bảo lãnh lũy kế đến hết năm 2018 là 27,7 tỉ USD. Tại tại báo cáo tổng hợp tình hình bảo lãnh chính phủ năm 2018 gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính cũng đưa ra những đánh giá về tác động của bảo lãnh Chính phủ tới nền kinh tế và nợ công.
DNVN - Bãi bỏ toàn bộ Thông tư 134 về thuế GTGT, chính sách hỗ trợ với học viên DN nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ, thêm trường hợp được sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam... là những chính sách nổi bật về doanh nghiệp, tài chính, thuế... bắt đầu có hiệu lực từ giữa tháng 5/2019.

End of content

Không có tin nào tiếp theo