Tìm kiếm: SCB

DNVN - Góp ý hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi - gọi tắt là Dự thảo), VCCI cho rằng Dự thảo quy định dường như mới chỉ áp dụng cho hình thức giao dịch trực tiếp. Trong khi đó, việc dừng giao dịch trực tuyến tiềm ẩn một số rủi ro, cần được nghiên cứu và thiết kế thận trọng.

End of content

Không có tin nào tiếp theo