Tìm kiếm: Tencent

Bắt đầu với với những ngày đi bán phần mềm 'dạo' đến thành lập trang thương mại điện tử đầu tiên Chodientu.vn, gần 2 thập kỷ kinh doanh, doanh nhân Nguyễn Hòa Bình xây dựng Tập đoàn NextTech trở thành một hệ sinh thái gồm 20 công ty, hoạt động trong các lĩnh vực chính, có văn phòng ở 8 quốc gia trên thế giới.

End of content

Không có tin nào tiếp theo