Tìm kiếm: Thành-Long

Lưu Bị thời trẻ bái Lư Thực làm thầy, sau lại tham gia bình định khởi nghĩa khăn vàng, thảo phạt Đổng Trác… Nhưng vào cuối thời Đông Hán, bởi vì năng lực bản thân có hạn, nên trong suốt quá trình chư hầu hỗn chiến, Lưu Bị nhiều lần gặp thất bại, phải nương nhờ các thế lực chư hầu khác như Công Tôn Toản, Đào Khiêm, Tào Tháo, Viên Thiệu, Lưu Biểu….
Cảng hàng không quốc tế Long Thành chính thức được khởi công vào ngày 5/1/2021. Đây là công trình xây dựng hạ tầng đặc biệt được Quốc hội thông qua cả chủ trương đầu tư và báo cáo nghiên cứu khả thi. Đây cũng là công trình nhận được sự quan tâm sâu sát của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các chỉ đạo quyết liệt để triển khai.

End of content

Không có tin nào tiếp theo