Tìm kiếm: Tiền-tiết-kiệm

Đảm nhận vị trí dâu trưởng trong nhà quả thật không dễ dàng gì. Có 1001 thứ trách nhiệm phải cáng đáng và vô vàn "luật ngầm" cần nắm bắt để ứng xử, đối đáp khôn ngoan. Với chồng và gia đình chồng đã là một lẽ nhưng tôi cũng phải trở thành người mẹ tốt dạy bảo con cái để không bị ai xem thường, coi khinh.

End of content

Không có tin nào tiếp theo