Tìm kiếm: Vespa-Sprint-ABS

(DNVN) - Tổng doanh số bán hàng năm 2016 của 5 thành viên Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) là 3,121,023 xe, tăng 9,5 % so với năm 2015. Như vậy, tính bình quân, mỗi ngày các thành viên của VAMM tiêu thụ được hơn 8.500 xe.

End of content

Không có tin nào tiếp theo