Tìm kiếm: asean

DNVN - Chương trình thúc đẩy mô hình kinh doanh bao trùm ở Việt Nam sẽ được hỗ trợ triển khai bởi Ủy ban Kinh tế - Xã hội châu Á và Thái Bình Dương (ESCAP), tổ chức phối hợp với Quỹ Bill & Melinda Gates thông qua Dự án khu vực “Các mô hình kinh doanh bao trùm trong lĩnh vực nông nghiệp và hệ thống thực phẩm”.

End of content

Không có tin nào tiếp theo