Tìm kiếm: biến-dạng-tâm-lý

Vừa cầm đề bài Toán cô giáo đưa, chưa đọc, Minh đã đẩy lại, bảo không làm được. Vẻ mặt thờ ơ, cậu nói: "con không biết gì đâu" rồi quay đi chỗ khác. Thi thử vào lớp 6, cả Toán và Tiếng Việt của Minh chỉ đạt 0,5 điểm, bị đánh giá ngang học sinh lớp 2.

End of content

Không có tin nào tiếp theo