Tìm kiếm: công-ty-khởi-nghiệp

Khởi nghiệp đang thu hút được rất nhiều sự quan tâm với giới trẻ. Có gần 90% doanh nghiệp startup thất bại sau thời gian đầu hoạt động. Vậy, đâu là thời điểm thích hợp để khởi nghiệp và giới trẻ cần chuẩn bị trước những gì để thành công.
Vào năm 2021, với thu nhập bình quân đầu người được dự báo khoảng trên 3.000 USD, Việt Nam sẽ bước vào giai đoạn phát triển mới theo phân loại của Diễn đàn Kinh tế Thế giới, với các động lực của tăng trưởng chủ yếu dựa trên gia tăng hiệu quả sử dụng và phân bổ nguồn lực, kết hợp với nâng cao năng lực công nghệ và nuôi dưỡng đổi mới sáng tạo.

End of content

Không có tin nào tiếp theo