Tìm kiếm: gài-bẫy

Tội phạm người nước ngoài xuất hiện nhiều ở Việt Nam nói chung và TP Hồ Chí Minh nói riêng từ những năm đầu của thế kỷ XXI. Với những thủ đoạn mới lạ, tinh vi và xảo quyệt, tội phạm người nước ngoài đã gây ra nhiều thiệt hại kể cả vật chất lẫn tinh thần cho người dân lương thiện. Tuy nhiên với nỗ lực và quyết tâm cao…
Các loài cây "ăn thịt" dường như đã phải biến đổi để thích với việc sinh trưởng tại những nơi đất mỏng hoặc nghèo chất dinh dưỡng, đặc biệt là nitơ, như đầm lầy axit và lớp đất trồi lên trên bề mặt đá.

End of content

Không có tin nào tiếp theo