Tìm kiếm: hạ-tầng-khu-công-nghiệp

DNVN – Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 3.400 tỷ đồng, khi hoàn thành sẽ góp phần tạo việc làm cho hơn 200 lao động trực tiếp từ dự án, trên 20.000 lao động từ các dự án thứ cấp; nộp ngân sách nhà nước khoảng 20 tỷ đồng/năm trực tiếp từ dự án và khoảng 5.000 tỷ đồng/năm từ các dự án thứ cấp.
DNVN - Sở Kế hoạch- Đầu tư vừa triển khai Quyết định số 2394 của UBND tỉnh về Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh nhằm phối hợp tốt hơn trong công tác quản lý, cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký mã số thuế cho hộ kinh doanh trên địa bàn các huyện, thị xã và thành phố.

End of content

Không có tin nào tiếp theo