Tìm kiếm: iPhone

Câu chuyện sa thải rồi phục hồi CEO của OpenAI để lại cho các doanh nghiệp công nghệ bài học về quản trị, quyền biểu quyết của HĐQT trong điều hành công ty khởi nghiệp.

End of content

Không có tin nào tiếp theo