Tìm kiếm: khách-hàng

DNVN - Bộ TT&TT sẽ biện pháp cứng rắn để ngăn chặn các hoạt động vi phạm pháp luật Việt Nam trên các nền tảng xuyên biên giới như Facebook, Google. Cụ thể, sẽ ngăn chặn dòng tiền thanh toán và loại bỏ hệ thống máy chủ trung gian đang đặt tại các doanh nghiệp viễn thông, trong đó áp dụng trước với Facebook do thiện chí hợp tác kém.

End of content

Không có tin nào tiếp theo