Tìm kiếm: không-nên-kết-giao

Có thể thấy từ nghĩa đen câu này nói với chúng ta rằng, nếu bạn gặp một người có hai má và hõm không có thịt, tốt nhất không nên chơi và tiếp xúc với họ, bởi vì loại người này có thể không phù hợp để kết bạn, vậy tại sao người xưa lại nói vậy.

End of content

Không có tin nào tiếp theo