Tìm kiếm: lạm-phát

Nhiều năm qua, cơ cấu giá thành nhà ở còn một số bất hợp lý làm cho chi phí đầu tư cao, dẫn đến giá thành nhà ở Việt Nam cao. Ngoài ra, còn có những chi phí không chính thức không hề nhỏ. Điều đáng nói, các chi phí này đều đưa vào giá thành, mà cuối cùng, người mua nhà phải gánh chịu.
DNVN - Ngân hàng Nhà nước vừa điều chỉnh lãi suất từ 1/10/2020. Theo đó giảm một loạt lãi suất đối với các dịch vụ tiền gửi, lãi suất chào mua giấy tờ có giá thông qua nghiệp vụ thị trường mở, lãi suất tiền gửi bằng đồng Việt Nam tại các tổ chức tín dụng.

End of content

Không có tin nào tiếp theo