Tìm kiếm: thành-phố-xanh-quốc-tế

Ngày 27/9/2019, trong khuôn khổ Tuần lễ Ngoại giao Khí hậu châu Âu 2019, Phái đoàn Liên minh châu Âu phối hợp với Nhóm công tác về Biến đổi Khí hậu (CCWG) và Đại học Đà Nẵng tổ chức Hội thảo 'Tuổi trẻ Hành động vì Khí hậu'.

End of content

Không có tin nào tiếp theo