Tìm kiếm: thâm-cung-bí-sử

Bạn nghĩ một vụ chuyển nhượng đúng quy trình là như thế nào? Đội A (cần mua) sẽ liên hệ với đội B (đội sở hữu) để hỏi mua cầu thủ C? Sai, hoàn toàn sai! Đúng hơn là sai trong phần lớn các trường hợp. Thực tế, đội A chỉ đặt vấn đề với đội B sau khi đã chắc chắn “nắm” được cầu thủ C, bằng cách “câu trộm”.
Bà Lyudmila Putina có lần nói giễu ông Putin là “ma cà rồng”, còn về phần mình, ông Putin cũng từng nói rằng bất kỳ ai có thể chịu đựng được bà Lyudmila trong 3 tuần sẽ là anh hùng và xứng đáng được xây một đài tưởng niệm.

End of content

Không có tin nào tiếp theo