Tìm kiếm: tiền-lương

DNVN - Mặc dù đã có những minh hoạ thuyết phục về tầm quan trọng của sự đa dạng giới tính ở nơi làm việc, tỷ lệ phụ nữ nắm giữ các vị trí quản lý cấp cao vẫn còn rất thấp. Theo Eurostat, nữ giới chỉ chiếm 36% các vị trí là các nhà quản lý tại EU và chỉ có 27% là thành viên hội đồng quản trị.

End of content

Không có tin nào tiếp theo