Tìm kiếm: xem-tướng

Bên cạnh những nhân vật lừng danh như Khổng Minh, Tào Tháo, Lưu Bị…, Tam Quốc diễn nghĩa cũng hội tụ nhiều nhân vật huyền bí với tài năng xuất chúng nhưng thường chọn cho mình cách sống nhàn hạ, không màn đến thế sự. Dưới đây là 5 cao nhân vừa bí hiểm, vừa tài giỏi trong Tam Quốc.
DNVN – Nhắc đến Gia Cát Lượng, nhiều người sẽ nghĩ ngay tới tài tiên đoán như thần, bày mưu lập kế, tính toán tài tình khiến lòng người thán phục. Ngoài ra, Khổng Minh còn được biết đến với tư cách là nhà tiên tri lỗi lạc. Thế nhưng theo sử sách ghi chép thì ông chưa phải là nhà tiên tri số 1 thời Tam Quốc.

End of content

Không có tin nào tiếp theo