Tin tức - Sự kiện

Tạo mọi điều kiện để Samsung VN phát triển

Tại Thông báo 102/TB-VPCP, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao các kết quả mà Công ty Điện tử Samsung Việt Nam (SEV) đã đạt được và khẳng định Chính phủ Việt Nam sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi theo quy định của pháp luật để Công ty SEV tiếp tục phát triển tại Việt Nam.
Phó Thủ tướng giao, Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan xem xét ký kết các thỏa thuận về đào tạo, phát triển và cung cấp nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của SEV.
 
Khuyến khích Công ty SEV tiếp tục mở rộng các hoạt động hợp tác đào tạo trong lĩnh vực công nghệ thông tin với các cơ sở đào tạo có uy tín của Việt Nam trong lĩnh vực này như Học viện Bưu chính Viễn thông, Viện Công nghệ thông tin thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam…
 
Nhằm tạo điều kiện cho người lao động ổn định cuộc sống, gắn bó lâu dài với Công ty, Phó Thủ tướng giao Văn phòng Chính phủ phối hợp với các Bộ, cơ quan chức năng, UBND tỉnh Bắc Ninh, Công ty SEV thảo luận cơ chế hợp tác cùng xây dựng, phát triển nhà ở cho người lao động của Công ty SEV gắn với việc xử lý kiến nghị của Công ty SEV về việc thực hiện các thủ tục liên quan đến giải quyết hộ khẩu cho người lao động Việt Nam làm việc tại Công ty, báo cáo kết quả với Phó Thủ tướng trước ngày 15/4/2013.
 
 
 
 
Công Duy (Theo VGPNews)
 
Loading...
 

End of content

Không có tin nào tiếp theo

Cột tin quảng cáo