Tin tức - Sự kiện

Đà Nẵng: Từ đầu năm 2022 đến nay, nhiều cơ quan thiếu tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ được giao

DNVN - Theo báo cáo của Văn phòng UBND TP Đà Nẵng, từ đầu năm 2022 đến nay, các cơ quan, đơn vị của TP thiếu tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, lơ là trong việc cập nhật thực hiện nhiệm vụ do lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng giao.

Đà Nẵng: Hàng trăm hãng hàng không, lữ hành quốc tế tham dự Triển lãm hãng không, du lịch châu Á 2022 / Đà Nẵng: Khởi công trung tâm logistics xanh, thông minh với vốn đầu tư 200 tỷ đồng

Báo cáo số 07/BC-VP tổng hợp tình hình thực hiện nhiệm vụ do lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng giao cho các cơ quan, đơn vị từ ngày 1/1/2022 đến ngày 24/2/2022. Theo đó, trong tổng số 1.960 nhiệm vụ được giao, các cơ quan, đơn vị đã hoàn thành 1.052 nhiệm vụ (đạt tỷ lệ 53,67%) và chưa hoàn thành 908 nhiệm vụ (tỷ lệ 46,33%), trong đó có 164 nhiệm vụ chưa hoàn thành quá hạn (tỷ lệ 8,37%).

Trung tâm Hành chính TP Đà Nẵng

Trung tâm hành chính TP Đà Nẵng.

"Từ đầu năm 2022 đến nay (thời điểm có Báo cáo số 07/BC-VP ngày 14/3/2022), các cơ quan, đơn vị thiếu tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, lơ là trong việc cập nhật thực hiện nhiệm vụ do lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng giao. Kết quả thực hiện nhiệm vụ do lãnh đạo UBND TP giao của các cơ quan, đơn vị đạt tỷ lệ hoàn thành tương đối thấp, chỉ 53,67%”, thông tin từ Văn phòng UBND TP Đà Nẵng.

Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cũng cho biết, trong 51 cơ quan, đơn vị có 7 cơ quan, đơn vị hoàn thành nhiệm vụ với tỷ lệ 100% thì đều là các cơ quan, đơn vị có nhiệm vụ được giao ít, gồm Cục Hải quan (1 nhiệm vụ), Cục Thống kê (2 nhiệm vụ), Cục Quản lý thị trường (4 nhiệm vụ), Bảo hiểm xã hội (3 nhiệm vụ), Quỹ Đầu tư phát triển (2 nhiệm vụ), Đài Phát thanh – Truyền hình (1 nhiệm vụ), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Đà Nẵng (1 nhiệm vụ).

Hoàn thành từ 80% đến dưới 100% nhiệm vụ được giao là Văn phòng UBND TP Đà Nẵng (92,98%) và BQL các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên (81,82%). Trong khi đó, hoàn thành nhiệm vụ từ 50% đến dưới 80% có 25 cơ quan, đơn vị và hoàn thành nhiệm vụ dưới 50% là 17 cơ quan, đơn vị (chiếm tỷ lệ tương đối cao, 33,33% trong tổng số cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ).

Đáng chú ý, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho biết thêm, sau khi Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng có Công văn 786/UBND-KSTT (ngày 11/2/2022) yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc việc cập nhật tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là khẩn trương xử lý dứt điểm các nhiệm vụ quá hạn chưa hành thành năm 2020 trong tháng 2/2022, thì đến nay số nhiệm vụ tồn đọng của các cơ quan, đơn vị vẫn còn nhiều.

Trước tình hình này, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng kiến nghị Chủ tịch UBND TP yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ năm 2022 dưới 50% và các cơ quan, đơn vị còn tồn đọng nhiều nhiệm vụ các năm trước nghiêm túc chấn chỉnh kỷ cương hành chính, tăng cường kiểm tra, tập trung chỉ đạo rà soát các nhiệm vụ được giao, phải có giải pháp triển khai thực hiện và nghiêm túc cập nhật kết quả vào hệ thống theo dõi công việc để nâng cao tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ.

“Nếu trong kỳ báo cáo tiếp theo, cơ quan, đơn vị nào không có chuyển biến tích cực trong việc thực hiện nhiệm vụ (tăng tỷ lệ hoàn thành và giảm nhiệm vụ còn tồn đọng) thì cơ quan, đơn vị đó sẽ bị phê bình trước cuộc họp UBND TP thường kỳ và thủ trưởng cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm cá nhân trước Chủ tịch UBND TP!” – Văn phòng UBND TP Đà Nẵng kiến nghị.

Cùng với đó, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng kiến nghị Chủ tịch UBND TP giao Văn phòng UBND TP thường xuyên theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện nhiệm vụ, rà soát nhiệm vụ quá hạn chưa hoàn thành của các cơ quan, đơn vị, báo cáo Chủ tịch UBND TP nhắc nhở, phê bình tại cuộc họp UBND TP thường kỳ; đồng thời tổng hợp danh sách gửi Sở Nội vụ (Ban Thi đua – Khen thưởng) để đề nghị không xét thi đua, khen thưởng trong năm 2022.

Hải Châu
 

End of content

Không có tin nào tiếp theo

Cột tin quảng cáo

Có thể bạn quan tâm