Tin tức - Sự kiện

Hà Nội: Thắp hương, đốt vàng mã sai quy định sẽ bị phạt tới 1 triệu đồng

HĐND TP Hà Nội vừa thông qua Nghị quyết, trong đó quy định, nếu thắp hương, đốt vàng mã sai quy định sẽ bị phạt cảnh cáo từ 400.000 đồng tới 1 triệu đồng.

Bệnh viện công lập đầu tiên ở Đông Nam Á đạt tiêu chuẩn JCI của Mỹ về chương trình PRIME / Internet thay đổi nền kinh tế Việt Nam

Chiều 8/12, tại kỳ họp thứ 10, HĐND TP Hà Nội XVI,với đa số đại biểu tán thành, HĐND Thành phố đã thông qua Nghị quyết quy định mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa ở khu vực nội thành Thành phố Nội.

Theo đó, mức tiền phạt quy định đối với hành vi vi phạm hành chính trong Nghị quyết này bằng 2 lần mức tiền phạt đối với hành vi vi phạm hành chính tương ứng trong Nghị định số 38/2021/NĐ-CP.

Theo Nghị quyết,đối với vi phạm quy định về lưu chiểu, lưu trữ, nhân bản, tàng trữ phim: Phạt tiền từ 50 - 60 triệu đồng đối với hành vi nhân bản phim đã có quyết định thu hồi, tịch thu, tiêu hủy hoặc cấm phổ biến.

Đối với vi phạm quy định về biểu diễn nghệ thuật, cuộc thi, liên hoan các loại hình nghệ thuật biểu diễn: Phạt tiền từ 10 - 20 triệu đồng đối với hành vi thực hiện không đúng thông báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tổ chức biểu diễn nghệ thuật, tổ chức cuộc thi, liên hoan các loại hình nghệ thuật biểu diễn phục vụ nhiệm vụ chính trị; phục vụ nội bộ cơ quan và tổ chức.

Phạt tiền từ 20 - 30 triệu đồng đối với hành vi tổ chức biểu diễn nghệ thuật, tổ chức cuộc thi, liên hoan các loại hình nghệ thuật biểu diễn không đúng nội dung ghi trong văn bản chấp thuận; không thông báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tổ chức biểu diễn nghệ thuật, tổ chức cuộc thi, liên hoan các loại hình nghệ thuật biểu diễn phục vụ nhiệm vụ chính trị; phục vụ nội bộ cơ quan và tổ chức...

Phạt tiền từ 50 - 60 triệu đồng đối với hành vi biểu diễn nghệ thuật, thi, liên hoan có nội dung kích động bạo lực; ảnh hưởng xấu đến quan hệ đối ngoại; sử dụng trang phục, từ ngữ, âm thanh, hình ảnh, động tác, phương tiện biểu đạt, hình thức biểu diễn hành vi trái với thuần phong, mỹ tục của dân tộc; tác động tiêu cực đến đạo đức, sức khỏe cộng đồng và tâm lý xã hội; xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân.

Phạt tiền từ 50 - 60 triệu đồng đối với hành vi biểu diễn nghệ thuật, thi, liên hoan có nội dung xuyên tạc lịch sử, độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ; phủ nhận thành tựu cách mạng; xúc phạm tín ngưỡng, tôn giáo; xúc phạm lãnh tụ, anh hùng dân tộc, danh nhân.

Đối với vi phạm quy định về thi người đẹp, người mẫu: Phạt tiền từ 20 - 30 triệu đồng đối với hành vi tổ chức thi người đẹp và người mẫu không đúng nội dung ghi trong văn bản chấp thuận và đối với hành vi không thông báo đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định cuộc thi người đẹp, người mẫu thuộc phạm vi quản lý nội bộ của cơ quan, tổ chức.

Đối với vi phạm quy định về tổ chức lễ hội: Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 400.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với hành vi thắp hương hoặc đốt vàng mã không đúng nơi quy định. Phạt tiền từ 6 - 10 triệu đồng đối với hành vi lợi dụng hoạt động tổ chức lễ hội để trục lợi, tham gia hoạt động mê tín dị đoan trong lễ hội; phạt tiền từ 30 - 40 triệu đồng đối với hành vi tổ chức lễ hội theo quy định phải đăng ký mà không có văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Đối với vi phạm quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường: Phạt tiền từ 20 - 30 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh dịch vụ karaoke ngoài khoảng thời gian từ 8 giờ đến 24 giờ mỗi ngày. Phạt tiền từ 40 - 50 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh dịch vụ karaoke không có giấy phép theo quy định hoặc cho tổ chức, cá nhân khác sử dụng giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke để kinh doanh. Phạt tiền từ 50 - 60 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh dịch vụ vũ trường không có giấy phép theo quy định.


 

End of content

Không có tin nào tiếp theo

Cột tin quảng cáo

Có thể bạn quan tâm