Tin tức - Sự kiện

MTTQ Việt Nam đề nghị hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về phòng chống tham nhũng, lãng phí

DNVN - Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vừa gửi Công văn số 6237/MTTW-BCĐ tới các tổ chức thành viên của Mặt trận ở Trung ương, UB MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc TW về việc hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc "Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí" lần thứ hai, năm 2018 -2019.

Chính thức ra mắt trang cộng đồng trao đổi kinh nghiệm về du học, làm việc tại Nhật Bản / Cao tốc Bắc - Nam sẽ có mức phí cao nhất 3.400 đồng/km

Ban Chỉ đạo Giải báo chí toàn quốc "Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí" lần thứ hai, năm 2018 -2019 của TW MTTQ Việt Nam cho biết: Giải báo chí toàn quốc "Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí" lần thứ nhất được phát động ngày 04/01/2017 đã nhận được sự tham gia tích cực của các cơ quan thông tấn, báo chí, nhân dân cả nước và đã thành công tốt đẹp.
Giải báo chí toàn quốc "Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí" lần thứ hai, năm 2018 - 2019 (Giải báo chí) do Ban Thường trực Ủy ban TW MTTQ Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức được phát động từ ngày 02/01/2018 đến ngày 21/6/2019. Lễ Tổng kết và trao Giải dự kiến được tổ chức vào ngày 15/8/2019 tại Hà Nội.
Nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền và triển khai có hiệu quả Giải báo chí, Ban Chỉ đạo Giải đề nghị các tổ chức thành viên của Mặt trận ở TW, Ủy ban MTTQ các tỉnh, TP trực thuộc TW phối hợp đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền và triển khai Giải.

Cụ thể, Ban Chỉ đạo Giải đề nghị các đơn vị trên xây dựng kế hoạch ở địa phương, đơn vị triển khai hưởng nứng Giải nhằm đẩy mạnh việc thông tin, tuyên truyền về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành TW Đảng (khó XII) về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ và các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phòng chống tham nhũng, lãng phí.
Phối hợp với Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc TW và các cơ quan báo chí tổ chức tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức về Giải và Thể lệ Giải, tạo sự quan tâm, hưởng ứng của các hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng và tham gia Giải.
Chỉ đạo các cơ quan báo chí trong phạm vi quản lý xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, những vấn đề đang được dư luận quan tâm như: Phổ biến, tuyên truyền, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Phản ánh vai trò giám sát của MTTQ VIệt Nam, các tổ chức thành viên, nhân dân và báo chí trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc ("tham nhũng vặt"); Phản ánh những thành tựu, kết quả của công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí trên cả nước; Phát hiện, giới thiệu, tuyên truyền những điển hình tiên tiến, những kinh nghiệm hay, những cách làm có hiệu quả của các địa phương, cơ sở trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí...
Tuyên truyền về Giải báo chí trên các ấn phẩm, báo điện tử, báo in, trang thông tin điện tử do đơn vị mình quản lý. Tạo điều kiện để phóng viên báo chí tìm hiểu, viết và gửi bài tham dự Giải.
Minh Thu
 

End of content

Không có tin nào tiếp theo

Cột tin quảng cáo

Có thể bạn quan tâm