Tin tức - Sự kiện

Quốc hội giám sát chuyên đề việc huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực phục vụ phòng, chống COVID-19

DNVN - UBND TP Đà Nẵng giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các sở, ngành, địa phương liên quan nghiên cứu, rà soát, xây dựng báo cáo của UBND TP bảo đảm tiến độ chất lượng; báo cáo UBND TP trước ngày 26/12 để xem xét, phê duyệt, gủi Đoàn Giám sát chuyên đề của Quốc hội theo đúng thời hạn yêu cầu.

Đà Nẵng: Người mua căn hộ Chung cư FPT Plaza đủ điều kiện được cấp sổ hồng / Đà Nẵng: Khám sàng lọc miễn phí ung thư cổ tử cung và ung thư vú cho nữ công nhân

Thực hiện Công văn 336/ĐGS (ngày 18/10) của Đoàn Giám sát chuyên đề của Quốc hội (gọi tắt là Đoàn Giám sát), UBND TP Đà Nẵng đã có văn bản 5947/UBND-KGVN đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam và các sở, ngành hữu quan của TP báo cáo việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng tiếp nhận ủng hộ của các đơn vị, doanh nghiệp cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng tiếp nhận ủng hộ của các đơn vị, doanh nghiệp cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Theo đó, UBND TP Đà Nẵng giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các sở, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan trên cơ sở các yêu cầu của Đoàn Giám sát tại Công văn 336/ĐGS, nghiên cứu, rà soát, xây dựng báo cáo của UBND TP Đà Nẵng bảo đảm tiến độ chất lượng; báo cáo UBND TP Đà Nẵng trước ngày 26/12 để xem xét, phê duyệt, gửi Đoàn Giám sát theo đúng thời hạn yêu cầu.

Cùng với đó, UBND TP Đà Nẵng giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ, rà soát, tổng hợp báo cáo các nội dung liên quan về chính sách tài khóa, tiền tệ theo yêu cầu của Đoàn Giám sát, gửi Sở Y tế để tổng hợp trong báo cáo chung của UBND TP Đà Nẵng.

Đồng thời căn cứ chức năng, nhiệm vụ và trên cơ sở yêu cầu của Đoàn Giám sát, rà soát, báo cáo các nội dung thuộc lĩnh vực phụ trách của Sở Tài chính và phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế trong việc xây dựng báo cáo của UBND TP Đà Nẵng bảo đảm tiến độ, chất lượng.

UBND TP Đà Nẵng cũng đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ rà soát, báo cáo các nội dung thuộc lĩnh vực phụ trách của đơn vị mình và phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế trong việc xây dựng báo cáo của UBND TP Đà Nẵng bảo đảm tiến độ, chất lượng.

UBND TP Đà Nẵng yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành, địa phương liên quan khẩn trương phối hợp triển khai thực hiện; trường hợp có khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền thì Sở Y tế và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan kịp thời báo cáo, đề xuất UBND TP để xem xét, giải quyết bảo đảm tiến độ, chất lượng nội dung báo cáo theo yêu cầu của Đoàn Giám sát.

Hải Châu
 

End of content

Không có tin nào tiếp theo

Xem nhiều nhất

Cột tin quảng cáo

Có thể bạn quan tâm