Tin tức - Sự kiện

Rà soát hoàn thiện chính sách đối với hoạt động chữ thập đỏ

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan khẩn trương rà soát hoàn thiện cơ chế, chính sách đối với hoạt động CTĐ.

Đóng BHXH dưới 6 tháng, người lao động được hưởng những quyền lợi gì? / Nâng cao kỹ năng cứu nạn tại các bãi biển du lịch Đà Nẵng

Rà soát hoàn thiện chính sách đối với hoạt động chữ thập đỏ - Ảnh 1.

Rà soát hoàn thiện chính sách đối với hoạt động chữ thập đỏ.

Cụ thể, tại Công văn số 1497/VPCP-TH ngày 9/3/2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã giao Bộ Nội vụ, các Bộ, ngành, cơ quan liên quan và các địa phương tăng cường phối hợp với Trung ươngHội Chữ thập đỏViệt Nam chỉ đạo, triển khai có hiệu quả ý kiến kết luận tại văn bản số 44-KL/TW ngày 14/11/2022 của Ban Bí thư Trung ương đảng về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong tình hình mới.

Đồng thời, Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan khẩn trương rà soát hoàn thiện cơ chế, chính sách đối với hoạt động chữ thập đỏ.

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ và các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan khẩn trương đề xuất cụ thể việc tổ chức "Hội nghị Chữ thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế khu vực Châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 11 tại Việt Nam", báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

* Được biết, hơn 10 năm thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư khóa X, công tác chữ thập đỏ, hoạt động nhân đạo đạt nhiều kết quả quan trọng. Nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về vị trí, vai trò của hội chữ thập đỏ, công tác nhân đạo có chuyển biến tích cực. Tổ chức bộ máy, cán bộ hội chữ thập đỏ các cấp thường xuyên được củng cố, kiện toàn. Hoạt động của hội chữ thập đỏ các cấp ngày càng phong phú, thiết thực, đóng góp tích cực, có hiệu quả trong công tác nhân đạo, bảo đảm an sinh xã hội và hoạt động đối ngoại nhân dân.

 

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 43-CT/TW trong tình hình mới, Kết luận số 44-KL/TW nêu rõ, các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đẩy mạnh quán triệt, tuyên truyền, hướng dẫn, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng, hội chữ thập đỏ các cấp và Nhân dân về công tác nhân đạo; tiếp tục rà soát, xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về công tác nhân đạo. Hoàn thiện cơ chế, chính sách, bố trí nguồn lực và điều kiện để Hội Chữ thập đỏ Việt Nam thực hiện tốt vai trò nòng cốt, đầu mối kết nối, điều phối trong công tác chữ thập đỏ, hoạt động nhân đạo và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nhân đạo; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hội chữ thập đỏ các cấp…

Có thể bạn quan tâm
 

End of content

Không có tin nào tiếp theo

Cột tin quảng cáo

Có thể bạn quan tâm