Tin tức - Sự kiện

Tiếp tục hoàn thiện hệ thống lý luận về đường lối đổi mới

Ngày 15/4, Ban Chỉ đạo Tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua tại Việt Nam đã họp phiên thứ 2.

Phó Chủ tịch VCCI: Kinh tế Việt Nam sẽ khởi sắc vào 6 tháng cuối năm / Có phải xuất trình Giấy phép lái xe khi đã tích hợp vào tài khoản VNeID?

Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo chủ trì Phiên họp. (Ảnh: TTXVN)

Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo chủ trì Phiên họp. (Ảnh: TTXVN)

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đã chủ trì phiên họp.

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai cho biết tổng kết 40 năm đổi mới là một trong những nội dung quan trọng chuẩn bị cho Đại hội XIV của Đảng. Việc tổng kết lần này kế thừa kết quả của những lần tổng kết trước đây và sẽ tập trung vào 10 năm gần đây để từ đó đánh giá chung cho cả quá trình.

Nhấn mạnh 8 nhóm vấn đề lớn được Bộ Chính trị định hướng tổng kết, trong đó có những vấn đề như: về bối cảnh tình hình trong nước và thế giới; về chủ nghĩa xã hội và mô hình chủ nghĩa xã hội; về phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; về văn hóa, xã hội và xây dựng con người; về quốc phòng an ninh, đối ngoại; về xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai cho rằng, trên cơ sở tổng kết 40 năm đổi mới lần này cần gắn với nhiệm vụ hoàn thiện cơ bản hệ thống lý luận về đường lối đổi mới như chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Do vậy, trong quá trình triển khai, việc đánh giá từng nhóm vấn đề cần gắn chặt với nhiệm vụ hoàn thiện hệ thống lý luận về đường lối đổi mới; từ đó đề xuất quan điểm, mục tiêu, định hướng giải pháp cho giai đoạn tới, đặc biệt là cho xây dựng văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Theo kế hoạch, đề cương chi tiết của Báo cáo Tổng kết 40 năm đổi mới sẽ được trình Hội nghị Trung ương IX sắp tới.

 

 

End of content

Không có tin nào tiếp theo

Cột tin quảng cáo

Có thể bạn quan tâm