Tìm kiếm: USD

DNVN - Theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), 2 tháng đầu năm, đầu tư mới tăng mạnh cả về số dự án lẫn tổng vốn đăng ký. Với mức tăng 55,2% về số dự án và một số dự án lớn có quy mô vốn đầu tư hàng trăm triệu USD được đăng ký mới, tổng vốn đầu tư đăng ký mới gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ năm trước.
Chính phủ Mỹ cũng cho biết khoản phạt nói trên là khoản phạt lớn nhất từng được áp dụng với một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ tiền tệ.

End of content

Không có tin nào tiếp theo