Tư vấn pháp luật

Chuyển đổi loại hình từ công ty TNHH 1TV thành công ty TNHH 2TV có phải thay đổi con dấu?

Bạn đọc có email trongnghia@XXX gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Doanh nghiệp Việt Nam hỏi: Công ty tôi là công ty TNHH 1TV đang làm thủ tục chuyển đổi thành công ty TNHH 2TV. Hỏi sau khi thay đổi loại hình có phải thay đổi con dấu không?

DNVN - Tôi dự định thành lập công ty hoạt động ngành nghề kinh doanh bất động sản. Tôi được biết, để thành lập công ty kinh doanh bất động sản cần vốn pháp định là 20 tỷ đồng. Tuy nhiên, thực tế tôi chỉ có 10 tỷ. Xin hỏi: Tôi có thể góp vốn thấp hơn vốn điều lệ được không?