Kiến trúc - Quy hoạch

Hà Nội: Kiến nghị thu hồi 29 dự án bất động sản chậm triển khai

DNVN - 29 dự án (tổng diện tích 1.844,3ha) được Sở Tài nguyên và Môi trường kiến nghị trình UBND thành phố Hà Nội thu hồi đất; bãi bỏ quyết định giao đất, cho thuê đất hoặc chấm dứt dự án đầu tư. Riêng tại huyện Thạch Thất có tới 10 dự án có khả năng bị thu hồi.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký Quyết định số 319/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 714/QĐ-TTg ngày 14/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt, điều chỉnh, bổ sung một số cơ chế, chính sách thuộc Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2018 - 2020.