Tìm kiếm: báo

DNVN - Bộ Kế hoạch & Đầu tư vừa trình Chính phủ về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp, trong đó đề xuất sửa đổi 53 điều, bãi bỏ 2 điều và bổ sung 7 điều để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động thành lập DN; cắt giảm chi phí, thời gian khởi sự kinh doanh và thủ tục hành chính trong hoạt động đầu tư kinh doanh.

End of content

Không có tin nào tiếp theo