Khoa học - Công nghệ

TP Hồ Chí Minh hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, đổi mới sáng tạo

DNVN - Nhằm giúp doanh nghiệp vượt qua những khó khăn trong giai đoạn dịch COVID-19, Sở KH&CN TP Hồ Chí Minh triển khai chương trình “Hỗ trợ doanh nghiệp về năng suất, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, quản trị tài sản trí tuệ và đổi mới sáng tạo”.

'Ngọn hải đăng' hay khách sạn trá hình ? / Bùng phát F0 tại nhiều nhà máy: Đề xuất chỉ thực hiện "3 tại chỗ" khi kiểm soát được dịch

Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) TP Hồ Chí Minh cho biết vừa triển khai chương trình “Hỗ trợ doanh nghiệp về năng suất, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, quản trị tài sản trí tuệ và đổi mới sáng tạo”.

Đây là một trong tám chương trình hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn thành phố vừa được Sở công bố, nhằm góp phần giúp doanh nghiệp vượt qua những khó khăn trong giai đoạn dịch COVID-19. Các chương trình này được đẩy mạnh triển khai trong tháng cao điểm thực hiện chủ đề năm 2021 “Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư” và sẽ thực hiện xuyên suốt trong năm, tiến đến chào mừng 45 năm thành lập Sở KH&CN TP Hồ Chí Minh.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1322/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 phê duyệt Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 – 2030.

Mục tiêu chung của Chương trình là hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên cơ sở áp dụng các giải pháp về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, góp phần nâng tỷ trọng đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp vào tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Chương trình “Hỗ trợ doanh nghiệp về năng suất, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, quản trị tài sản trí tuệ và đổi mới sáng tạo” dành cho các đối tượng doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

Chương trình “Hỗ trợ doanh nghiệp về năng suất, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, quản trị tài sản trí tuệ và đổi mới sáng tạo” dành cho các đối tượng doanh nghiệp TP Hồ Chí Minh vượt qua khó khăn trong đại dịch.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ cũng ban hành Kế hoạch tổng thể nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021 – 2030 tại quyết định số 36/QĐ-TTg. Kế hoạch này có mục tiêu chung là đưa năng suất trở thành động lực phát triển quan trọng trong các ngành, lĩnh vực, thông qua việc ứng dụng các thành tựu mới của khoa học, công nghệ, áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất tiên tiến, kết hợp với nghiên cứu, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, phù hợp xu thế của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Triển khai các nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia, hỗ trợ doanh nghiệp trong nghiên cứu, đổi mới, chuyển giao và ứng dụng công nghệ để nâng cao năng suất. Xây dựng, triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, kế hoạch nâng cao năng suất lao động, năng suất các nhân tố tổng hợp dựa trên nền tảng KH&CN, đổi mới sáng tạo.

Tại TP Hồ Chí Minh, Sở KH&CN thành phố đang nghiên cứu, đề xuất tham mưu cho UBND thành phố các nhiệm vụ và giải pháp để triển khai thực hiện kế hoạch tổng thể nâng cao năng suất và chất lượng dựa trên nền tảng KH&CN, đổi mới sáng tạo TP Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 – 2025.

Chương trình “Hỗ trợ doanh nghiệp về năng suất, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, quản trị tài sản trí tuệ và đổi mới sáng tạo” dành cho các đối tượng doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố có nhu cầu về tập huấn, huấn luyện, tư vấn; doanh nghiệp cung ứng dịch vụ KH&CN

Với chương trình này, doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ một phần kinh phí khi tham gia tập huấn, huấn luyện, tư vấn về năng suất chất lượng, đổi mới sáng tạo, quản trị tài sản trí tuệ. Đồng thời, doanh nghiệp sẽ được tư vấn, hướng dẫn miễn phí các kiến thức triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ huấn luyện các kiến thức cơ bản và chuyên sâu về tiêu chuẩn, hệ thống quản lý, công cụ nâng cao năng suất chất lượng, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa cho nhân sự của các doanh nghiệp. Tư vấn cho doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất, đo lường, chất lượng, truy xuất nguồn gốc, chuyển đổi số, dịch vụ thông minh…

Đức Linh
 

End of content

Không có tin nào tiếp theo

Cột tin quảng cáo

Có thể bạn quan tâm