Hỗ trợ doanh nghiệp

Bình Dương lập Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp

DNVN - Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Bình Dương hỗ trợ doanh nghiệp, thu hút đầu tư, tăng trưởng FDI, khuyến khích khởi nghiệp…, tham mưu cho Sở Kế hoạch và Đầu tư trong quản lý nhà nước về doanh nghiệp.

Bình Dương: Trao chứng nhận đầu tư 5 dự án, tổng vốn đầu tư 974,2 triệu USD / Bình Dương: Ngành gỗ xuất khẩu tăng trưởng trong 6 tháng đầu năm 2021

UBND tỉnh Bình Dương mới đây đã ra quyết định thành lập Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư, hoạt động theo cơ chế tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư.

Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Bình Dương không chỉ thực hiện sứ mệnh hỗ trợ doanh nghiệp, thu hút đầu tư, tăng trưởng FDI, khuyến khích khởi nghiệp

Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Bình Dương sẽ thực hiện sứ mệnh hỗ trợ doanh nghiệp, thu hút đầu tư, tăng trưởng FDI, khuyến khích khởi nghiệp.

Cơ cấu tổ chức của Trung tâm bao gồm Ban Giám đốc và 4 phòng chuyên môn, nghiệp vụ: Phòng Hỗ trợ - Phát triển doanh nghiệp, Phòng Xúc tiến đầu tư, Phòng Xây dựng - Đấu thầu, Phòng Hành chính - Nhân sự.

Việc thành lập Trung tâm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư vấn, hỗ trợ, đào tạo, phát triển doanh nghiệp và xúc tiến đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh tại tỉnh Bình Dương,… giúp nâng cao năng lực cạnh tranh và khả năng tiếp cận các nguồn lực phát triển cho các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài địa bàn tỉnh.

Trung tâm không chỉ hỗ trợ doanh nghiệp, thu hút đầu tư, tăng trưởng FDI, khuyến khích khởi nghiệp… mà còn tham mưu, hỗ trợ Sở Kế hoạch và Đầu tư quản lý nhà nước về doanh nghiệp ở tỉnh Bình Dương.

Toàn tỉnh Bình Dương hiện có khoảng 50.000 doanh nghiệp với hơn 1,2 triệu lao động đến từ hầu hết các tỉnh, thành. Trong đó có 29 khu công nghiệp, có gần 3.000 doanh nghiệp, với khoảng 500.000 lao động; 12 cụm công nghiệp với 40.000 lao động.

Trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, các cấp, ngành tại Bình Dương tiếp tục thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp quyết liệt nhằm giúp doanh nghiệp yên tâm phòng, chống dịch bệnh cùng với việc duy trì sản xuất, kinh doanh, để thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép”, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Tâm An
 

End of content

Không có tin nào tiếp theo

Cột tin quảng cáo

Có thể bạn quan tâm