Kinh tế

Khẩn trương thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất Hà Nội

(DNVN) - Văn phòng UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 297/TB-VP nêu ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Vũ Hồng Khanh về tình hình triển khai thực hiện quyết định của UBND Thành phố về thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất Hà Nội.

Theo đó, về công tác nhân sự, Sở Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất Hà Nội cân đối sắp xếp cán bộ lãnh đạo quản lý tại một số Chi nhánh theo nguyên tắc điều động, luân chuyển, không tăng thêm số lượng lãnh đạo cho đến khi có Đề án vị trí việc làm được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Ảnh minh họa.
Khẩn trương thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất Hà Nội.

Đối với xử lý chuyển tiếp các dự án GPMB tạo quỹ đất để thực hiện các dự án đầu tư, dự án đấu giá quyền sử dụng đất đang thực hiện dở dang khi thực hiện việc bàn giao các Trung tâm từ các quận, huyện, thị xã về Sở Tài nguyên và Môi trường, trường hợp dự án đã có quyết định thu hồi đất thì cho phép các Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất tiếp tục thực hiện dự án đã được phê duyệt và được kế thừa các quyền lợi, nghĩa vụ của Trung tâm phát triển quỹ đất (trước đây) có liên quan đến dự án. UBND quận, huyện, thị xã tiếp tục chỉ đạo toàn diện về công tác GPMB (bố trí nguồn vốn, tiến độ, trình tự, thủ tục, phê duyệt phương án).

Trường hợp dự án chưa có quyết định thu hồi đất, đang thực hiện chuẩn bị đầu tư thì chuyển giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất Hà Nội là chủ đầu tư trực tiếp thực hiện hoặc giao cho Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất quận, huyện, thị xã thực hiện. Giao UBND các quận, huyện, thị xã, Sở KH&ĐT, Sở Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm phát triển quỹ đất làm thủ tục điều chỉnh tên chủ đầu tư theo quy định, trong đó, đề xuất cụ thể phương án chuyển giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất Hà Nội làm chủ đầu tư hoặc Trung tâm phát triển quỹ đất Hà Nội ủy quyền cho Chi nhánh thực hiện Dự án và việc Chi nhánh thực hiện dự án do UBND cấp huyện quyết định đầu tư thông qua hợp đồng kinh tế, báo cáo UBND TP trước ngày 15/10/2015.

Đối với các dự án không thuộc các trường hợp trên: Giao Sở KH&ĐT chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban chỉ đạo GPMB TP, Trung tâm phát triển quỹ đất Hà Nội rà soát, tổng hợp, báo cáo UBND TP điều chỉnh, giao nhiệm vụ chủ đầu tư là Trung tâm Phát triển quỹ đất Hà Nội, báo cáo UBND TP trước ngày 10/10/2015.

Trong thời gian làm thủ tục điều chỉnh nhiệm vụ chủ đầu tư dự án, các Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất quận, huyện, thị xã tiếp tục thực hiện nốt các nhiệm vụ của Trung tâm phát triển quỹ đất quận, huyện, thị xã (trước đây); Trung tâm Phát triển quỹ đất Hà Nội tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ của Trung tâm giao dịch và phát triển quỹ đất, Trung tâm phát triển quỹ đất (thuộc Ban chỉ đạo GPMB TP).

Đối với các dự án do các Ban quản lý dự án, Ban Bồi thường GPMB quận, huyện, thị xã đang thực hiện được giao thực hiện thì xử lý theo nguyên tắc sau: Trường hợp đã có quyết định thu hồi đất thì các Ban quản lý dự án, Ban Bồi thường GPMB quận, huyện, thị xã tiếp tục thực hiện theo quyết định. Trường hợp dự án chưa có quyết định thu hồi đất, đang thực hiện chuẩn bị đầu tư thì làm thủ tục chuyển giao nhiệm vụ về cho Trung tâm Phát triển quỹ đất Hà Nội hoặc Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất (theo ủy quyền của Trung tâm phát triển quỹ đất Hà Nội) thực hiện xong trước ngày 31/10/2015.

UBND TP yêu cầu Ban chỉ đạo GPMB TP khẩn trương báo cáo UBND TP quyết định bổ sung, sửa đổi Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 của UBND TP quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn TP. Trong thời gian chưa quyết định bổ sung, sửa đổi yêu cầu các Sở, ngành, các tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện đúng Quyết định số 23/2014/QĐ- UBND ngày 20/6/2014 của UBND TP và các nội dung chỉ đạo trên.

Trước đó, ngày 12/8, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 3868/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất Hà Nội trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường trên cơ sở hợp nhất các Trung tâm Phát triển quỹ đất hiện có trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo đó, Trung tâm Phát triển quỹ đất Hà Nội là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; có các chi nhánh; có tư cách pháp nhân và con dấu riêng; được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định hiện hành của pháp luật. Trung tâm có chức năng tạo lập, phát triển, quản lý, khai thác quỹ đất; tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân; tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất và thực hiện các dịch vụ khác trong lĩnh vực đất đai. Trụ sở chính của Trung tâm đặt tại tầng 1, nhà N2D, khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. 

Về tổ chức bộ máy, Lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất Hà Nội có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc giúp việc Giám đốc; Các tổ chức trực thuộc Trung tâm Phát triển quỹ đất Hà Nội gồm các phòng chuyên môn, nghiệp vụ: Phòng Hành chính - tổng hợp; Phòng Kế hoạch - tài chính; Phòng Bồi thường và giải phóng mặt bằng; Phòng Quản lý và phát triển quỹ đất; Phòng Kỹ thuật và thông tin đất đai và các Chi nhánh của Trung tâm Phát triển quỹ đất Hà Nội đặt tại một số quận, huyện, thị xã.

Tuấn Kiệt

End of content

Không có tin nào tiếp theo

Quảng cáo