Thị trường

Bãi bỏ một số Thông tư trong lĩnh vực thuế xuất, nhập khẩu

DNVN - Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 04/2019/TT-BTC bãi bỏ một số thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính trong lĩnh vực thuế xuất khẩu và thuế nhập khẩu.

Cần những chính sách thúc đẩy sản xuất đồ gỗ / Thị trường chứng khoán: Nhà đầu tư không sợ thua lỗ mà sợ không công bằng và minh bạch


Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Thông tư 04/2019/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 04/3/2019, bãi bỏ các thông tư dưới đây"

Thông tư số 61/2010/TT-BTC ngày 21/4/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn miễn thuế nhập khẩu đối với máy thu trực canh cấp cho ngư dân.

Thông tư số 11/2012/TT-BTC ngày 04/02/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn miễn thuế xuất khẩu đối với hàng hoá là vật liệu xây dựng đưa từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan để xây dựng, sửa chữa và bảo dưỡng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội chung trong khu phi thuế quan.
PV
 

End of content

Không có tin nào tiếp theo

Cột tin quảng cáo

Có thể bạn quan tâm