Kinh tế

Bổ sung 4 ngành, nghề ưu đãi đầu tư theo quy định của Luật hỗ trợ DNNVV

DNVN - Theo dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 118/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, Bộ Kế hoạch & Đầu tư sẽ bổ sung 4 ngành, nghề ưu đãi đầu tư theo quy định của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV).

Choáng váng: Một cổ phiếu tăng giá 721% trong 2 tháng lên sàn / Giá lợn tại miền Bắc và miền Nam tăng mạnh


Điểm a Khoản 1 Điều 33 Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa bổ sung một số ngành, nghề ưu đãi đầu tư theo Luật Đầu tư 2014 bao gồm: Đầu tư kinh doanh chuỗi phân phối sản phẩm của doanh nghiệp nhỏ và vừa; đầu tư kinh doanh cơ sở kỹ thuật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; đầu tư kinh doanh cơ sở ươm tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa; đầu tư kinh doanh khu làm việc chung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo.

Căn cứ quy định tại Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 4794/VPCP-KTTH ngày 04/06/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự thảo Nghị định sửa đổi Phụ lục I về Danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP để làm cơ sở áp dụng ưu đãi đầu tư đối với các ngành, nghề.


Bộ Kế hoạch & Đầu tư cho biết, mục tiêu của Nghị định là nhằm cụ thể hóa ưu đãi đối với ngành, nghề ưu đãi đầu tư quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 33 Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Việc cụ thể hóa ưu đãi đối với cách này sẽ hỗ trợ khích lệ tinh thần khởi nghiệp và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, đặc biệt là khởi nghiệp sáng tạo nhằm tăng số lượng doanh nghiệp thành lập, hoạt động hiệu quả và có khả năng tăng trưởng nhanh sau khi thành lập.

Dự thảo Nghị định bổ sung vào Mục V Phần B Phụ lục I về Danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP, quy định thời gian có hiệu lực thi hành của Nghị định và trách nhiệm cụ thể của các cơ quan, cá nhân, tổ chức liên quan. Dự thảo Nghị định được Bộ Kế hoạch và Đầu tư xin lấy ý kiến rộng rãi trên Cổng thông tin điện tử của Bộ.
PV
Loading...

End of content

Không có tin nào tiếp theo

Cột tin quảng cáo

Có thể bạn quan tâm