Chính sách

Sẽ giải thể Hội đồng quản lý Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương

(DNVN) - Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến về việc xem xét giải thể Hội đồng quản lý Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương.

Bãi bỏ hàng loạt điều kiện kinh doanh thuộc lĩnh vực xây dựng / Bộ Tài chính đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

Sẽ giải thể Hội đồng quản lý Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương. Ảnh Báo Đầu tư

Sẽ giải thể Hội đồng quản lý Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương. Ảnh Báo Đầu tư

Theo Công văn 1262/TTg-CN do Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng ký ngày 18/9/2018, sau khi xem xét ý kiến của các Bộ Giao thông vận tải; Tư pháp; Kế hoạch và Đầu tư; Tài Chính, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến về việc này.

Đồng ý về nguyên tắc việc giải thể Hội đồng quản lý Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương. Giao cho Bộ Giao thông vận tải chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ Quyết định số 1486/QĐ-TTg ngày 05/12/2012 quy định cơ cấu tổ chức và quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/9/2018.

Giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì phối hợp với các bộ nêu trên, các bộ, ngành, địa phương có liên quan nghiên cứu, xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ. Đồng thời nghiên cứu, đề xuất phương án tổng thể về Quỹ bảo trì đường bộ và báo cáo Thủ tướng Chính phủ.


Kim Thanh
 

End of content

Không có tin nào tiếp theo

Xem nhiều nhất

Cột tin quảng cáo

Có thể bạn quan tâm